oktober 25, 20218 Minutes

Spiertesten binnen PSYCH-K

In deze blog gaan we kijken naar wat spiertesten is, waarom we spiertesten gebruiken in PSYCH-K, welke disciplines spiertesten al gebruiken, hoeveel mensen getraind zijn in het gebruik van spiertesten, hoe nauwkeurig en precies spiertesten zijn, wat het mechanisme is achter spiertesten en wat er wordt getest met spiertesten. Tot slot wordt er ook specifiek gekeken hoe er wordt getest in PSYCH-K en waar we voor testen in PSYCH-K.

Wat is spiertesten?

We hebben het in dit artikel over spiertesten om de neurale controle te evalueren, niet de kracht van de spier zelf. Bij deze manier van spiertesten wordt meestal 1 spiergroep herhaaldelijk gebruikt. Zo kan de aan- of afwezigheid van bepaalde condities vast worden gesteld. Zoals stress of de afwezigheid van een ondersteunende overtuiging. Een fysiotherapeut of een chiropractor zal wel kijken naar de kracht van een spier. Dit is niet het onderwerp van deze blog.

Anne Jensen (2015) heeft onderzocht welke disciplines standaard spiertesten gebruiken in hun methode en hoeveel mensen formeel getraind zijn in spiertesten. Zij vond dat al meer dan 79 disciplines piertesten gebruiken als diagnose methode voor tal van verschillende condities. Voorbeelden hiervan zijn: Touch for Health, HeartSpeak, Contact Reflex Analysis, Total Body Modification en natuurlijk PSYCH‑K®.

Waarom gebruiken we spiertesten in PSYCH-K®?

In PSYCH-K® willen we graag weten of een bepaalde overtuiging al geloofd wordt door het onderbewuste of niet. Zo kan een overtuiging “Ik ben de moeite waard” niet geloofd worden door het onderbewuste en de spiertest geeft dan een zwakke respons aan. Echter als je in gesprek bent met een persoon over ‘zijn de moeite waard zijn’ zal hij met zijn bewuste geest heel veel redenen kunnen bedenken waarom hij wel de moeite waard is. Echter als zijn onderbewuste geest het niet helemaal gelooft dan zal hij hier toch altijd een onzeker gevoel bij houden. Het gevoel en de inhoud van de overtuiging zitten niet op 1 lijn. In een therapeutisch gesprek ben je meestal in gesprek met iemand zijn bewuste geest en de verandering vindt ook plaats op het bewuste niveau. Aangezien het onderbewuste het voor 95% van de tijd voor het zeggen heeft, is het belangrijk dat het onderbewuste op 1 lijn komt te zitten met de wijsheid van je bewuste geest. Om deze reden is het nodig om de overtuiging op het onderbewuste niveau te transformeren.

Validatie van spiertesten

Anne Jensen (DPhil dissertatie voor Oxford, 2014) heeft onderzoek verricht naar de validiteit van spiertesten. Hoe nauwkeurig en precies is dat spiertesten nou? Om de validiteit van het spiertesten te onderzoeken hebben deelnemers waarheden en onwaarheden uitgesproken. Zij heeft hiervoor verschillende condities gebruikt. Zo werd spiertesten gebruikt om vast te stellen of iets waar of niet waar was, de klinische intuitie van de therapeut werd gebruikt (zonder spiertesten). Dit komt erop neer dat het gevoel van de therapeut zegt: er wordt nu de waarheid gesproken of niet. Ook werd er gekeken naar de afwijking met kans. Het bleek dat met spiertesten er significant beter werd gescoord dan met alleen de intuitie van de therapeut of simpelweg gokken. Dus op dit moment lijkt het erop dat spiertesten een beter instrument is (of in ieder geval een waardevolle aanvulling) op het therapeutische gesprek. Er is nog veel meer onderzoek nodig voordat we deze conclusie werkelijk mogen trekken. Het is in ieder geval wel intrigerend en komt overeen met mijn eigen klinische ervaring in mijn praktijk.

De basis aanname van spiertesten is dat wanneer er sprake is van een afwijkende input van het zenuwstelstel in een spier, de spier een zwakte vertoond als er druk op wordt uitgeoefend. De oorsprong en de oorzaak van deze onregelmatige neurologische input is nog onduidelijk. Hierover wordt nog een fel debat gevoerd. Praktisch gezien, vinden de meeste mensen het heel gemakkelijk om dit verschil tussen een sterke en een zwakke spiertest te ervaren. Dus we weten niet hoe het komt, we weten wel dat het er is. Verschillende onderzoekers hebben dit onderzocht. Ik vergelijk het graag met de zwaartekracht. We weten nog steeds niet precies hoe zwaartekracht werkt, echter niemand twijfelt eraan dat er zwaartekracht is, want dat kunnen we makkelijk ervaren en demonstreren.

Hoe testen we?

In PSYCH-K® kan je in principe elke spier gebruiken om te testen. In het algemeen wordt de m. deltoideus (de grote spier in de bovenarm) gebruikt. De Partner steek haar arm met de elleboog gestrekt naar de zijkant uit, de Facilitator geeft vervolgens een lichte en constante drukt op de arm vlak boven de pols. Het resultaat van de spiertest is binair, Sterk of Zwak. Of de arm blijft op zijn plek (Sterk) of geeft een beweging naar beneden (Zwak). De Partner kan verschillen ervaren in Zwak (meer of minder), alleen is dat voor onze doeleinden niet belangrijk. We willen weten of er stress is in het systeem, dus elke Zwakke respons geeft dit aan. Of dit 20% stress of 80% stress is, is vervolgens niet belangrijk. Je wilt tenslotte helemaal geen stress in je lichaam hebben.

In PSYCH-K® maken we gebruik van spiertesten om te kunnen communiceren met het onderbewuste op een zo duidelijke en eenduidige manier als mogelijk. We testen voor de aanwezigheid van stress, of een overtuiging waar of onwaar is voor het hele systeem van een persoon en een eenvoudige ja/nee communicatie. Met het hele systeem bedoel ik de bewuste en de onderbewuste geest van een persoon.

Interessante artikelen

Jensen, A. M., Stevens, R., & Burls, A. (2014). Developing the evidence for kinesiology-style manual muscle testing: A series of diagnostic test accuracy studies.

Jensen, A. M. (2015). Estimating the prevalence of use of kinesiology-style manual muscle testing: A survey of educators. Advances in Integrative Medicine2(2), 96-102.

Monti, D.A., Sinnott, J., Marchese, M., Kunkel, E.J.S., Greeson, J.M. (1999) Muscle test comparisons of congruent and incongruent self-referential statements. Perceptual Motor Skills, 88 (3), 1019-1028.

Geschreven door Kelly Kluve