PSYCH-K® Balansen
Een BALANS is de naam van de PSYCH-K® oefening die voor de TRANSFORMATIE zorgt. Je kunt een huis ook niet BOUWEN met enkel een hamer, daarom zijn er ook binnen PSYCH-K® verschillende TOOLS die je TOEGANG geven tot de KRACHT om VERANDERING te CREËREN.
Boek een PSYCH-K® sessie

We werken met verschillende Balansen, allemaal met een andere werking. Jóuw onderbewustzijn kies telkens welke Balans het meest geschikt is op dat moment (aan de hand van spiertesten). De verschillende Balansen waar we mee kunnen werken zijn:

BALANS VOOR NIEUWE RICHTING EN OPLOSSINGSBALANS

Twee processen waarmee je belemmerende overtuigingen transformeert in ondersteunende overtuigingen. Deze mogelijkheid ontstaat doordat je toegang krijgt tot een hele-brein-staat. Een patroon die je ook ziet bij geoefende yogi’s. Je krijgt daarin beschikking over de kwaliteiten van beide hersenhelften. Sterker nog, er is sprake van synergie, waardoor er een versterking plaatsvindt en je toegang krijgt tot een groter veld van helderheid en creativiteit.

STRESSTRANSFORMATIE

Hiermee transformeer je de waarneming van een stressvolle situatie uit het verleden, het heden of de toekomst. Dit zorgt ervoor dat je stress tot op cel niveau uit je lichaam verwijdert voor de ervaring die je transformeert en ervaringen die daaraan gelinkt zijn uit het verleden of die in de toekomst nog kunnen volgen.

ENERGIEFOCUSING

Dit is een vervoersmiddel voor intentie; helende energie stroomt naar een specifiek doel waar je de intentie en aandacht op richt. Deze combinatie is een efficiënt gereedschap om toegang te krijgen tot de kracht om verandering te creëren.

Kernovertuigingenbalans

De Balans bevat 13 paren Kernovertuigingen die basale en vitale thema’s vertegenwoordigen zoals: liefde voor jezelf, vergeving, verbinding met Goddelijke Intelligentie. Af en toe kiest het onderbewuste deze Balans als het systeem klaar is voor een brede, fundamentele verandering in een korte periode.

Relatiebalans

Helpt om de uitdagingen, groeimogelijkheden en gaven die de personen binnen een relatie elkaar te bieden hebben te identificeren en te transformeren. Het zet aan tot een gevoel van vrede telkens als de een de aanwezigheid van de ander ziet, hoort of voelt. De Balans kan gebruikt worden met partners, ouder-kind relaties, vriendschappen of welke andere relatie ook. Je kan deze Balans alleen doen met mij als Facilitator, of samen met de iemand anders.

Balans voor hechting aan het leven

Het trauma van de geboorte en de angst voor de dood zijn twee machtige aspecten van het menselijk bestaan. Met deze Balans gebruik je je ademhaling om de beperkende impact van deze invloeden op je leven te herprogrammeren. Door je ademhaling heen en weer te sturen tussen twee krachtcentra van het lichaam, transformeer je stress die geassocieerd is met je ervaring van geboorte en je perceptie van dood.

Naast de Balansen zijn er andere onderdelen die we kunnen inzetten:

Boodschappen

Vaak hebben de omstandigheden die wij tegenkomen in het leven een boodschap voor ons. Hebben we de boodschap ontvangen en deze geïntegreerd dan veranderen de omstandigheden vaak vanzelf, omdat ze hun doel gediend hebben.

Plaatsvervanging

Met plaatsvervanging creëren we een ‘koppeling’ met het hoger bewustzijn van degene die de verandering zal ervaren. Dit stelt ons in staat om te werken met iemand die niet kan deelnemen. Bijvoorbeeld: jonge kinderen, familieleden en/of geliefden die niet meer in de fysieke wereld zijn.

Besefpunten

We werken met 12 energiepunten op het lichaam die afgeleid zijn van de oude Chinese acupunctuur. Elk punt staat voor belangrijke overtuigingen en geeft je waardevolle informatie over hoe die overtuigingen jezelf beperken in een bepaalde situatie.

Het verschilt per sessie en per thema welke Balansen en tools aan bod komen waarbij we telkens werken met het proces dat voor het doel waar we mee werken het meest efficient en effectief is.